Kategorie: Europa

Anzahl Resultate: 500
Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2019
iShs STOXX Euro EUR EUR 31.56 --- ---
iShs STOXX Euro EUR EUR 31.83 --- ---
iShs STOXX Euro EUR EUR --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR EUR 31.75 --- ---
iShs STOXX Euro EUR EUR 31.40 --- ---
iShs STOXX Euro EUR EUR --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR EUR --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR CHF --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR USD --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR CHF --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR EUR --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR GBP 26.87 --- ---
iShs STOXX Euro EUR USD 34.39 --- +2.35%
iShs STOXX Euro EUR EUR --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR EUR --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR EUR --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR EUR --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR CHF --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR EUR --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR CHF --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR EUR --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR CHF --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR EUR --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR EUR 29.92 --- +0.00%
iShs STOXX Euro EUR CHF 35.16 --- +0.00%
 • 1
 •  
 • |
 •  
 • 2
 •  
 • |
 •  
 • 3
 •  
 • |
 •  
 • 4
 •  
 • |
 •  
 • 5
 •  
 • |
 •  
 • 6
 •  
 • |
 •  
 • 7
 •  
 • |
 •  
 • 8
 •  
pullcache